ارسال مدارک جهت رجیستر کردن گوشی موبایل خریداری شده

درصورت خرید هر دستگاه موبایل،
می بایست فرم زیر را برای رجیستر شدن گوشی خریداری شده تکمیل نموده،
و تصویر اسکن شده کارت ملی خود را از طریق این فرم برای شرکت آرکاتل ارسال نمائید.

لازم به ذکرست که مطابق دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان،
درصورت سفارش و خرید گوشی موبایل،
و عدم ارسال مدارک مربوطه در این فرم،
امکان ارسال گوشی خریداری شده میسر نخواهد بود…